Pink and Cream Watercolor Flowy Script W

קורס און ליין לכתיבת הרצאה

כל הכלים לכתיבת הרצאה מעולה!

- איך מוצאים את נושא ההרצאה?

מהם המאפיינים של פנזטור כובש?

מציאת הסיפור שלכם ושילובו בהרצאה.

8 פתיחים מעולים שירתקו את הקהל על השנייה הראשונה.

הכללים למצגת מעולה?

כלים לעמידה מול קהל 

ועוד...

לפרטים נוספים היכנסו לכאן:http://bit.ly/3meM9Fm