איזה כייף שנרשמת לקורס 'עמידה מול קהל'

נכנסים ללשונית 'כניסה לקורסים'
ומכניסים את פרטי הגישה לקורס:

מולקהל1234
ומתחילים להשחיז את הנוכחות שלכם
בהצלחה.

אבקש לשמור על הגינות (ופרנסתי:)
ולא להעביר את פרטי הקורס הלאה. תודה