איזה כייף שנרשמת לקורס 'לדבר מול קהל בבטחון'

נכנסים ללשונית 'כניסה לקורסים
בוחרים את הקורס
ומכניסים את פרטי הגישה לקורס:

בטחון1234
ומתחילים בעבודה שלכם.
בהצלחה.


אבקש לשמור על הגינות (ופרנסתי:)
ולא להעביר את פרטי הקורס הלאה. תודה