איזה כייף שנרשמת לקורס 'עושים סרטון'

נכנסים ללשונית 'כניסה לקורס'
ומכניסים את פרטי הגישה לקורס:

סרטון1234
ומתחילים את הסרטון שלכם.
בהצלחה.


אבקש לשמור על הגינות (ופרנסתי:)
ולא להעביר את פרטי הקורס הלאה. תודה